head-top-bg

ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

  • Bifenthrin

    ಬೈಫೆಂತ್ರಿನ್

    ಕೋಲಿಯೊಪ್ಟೆರಾ, ಡಿಪ್ಟೆರಾ, ಹೆಟೆರೊಪ್ಟೆರಾ, ಹೋಮೋಪ್ಟೆರಾ, ಲೆಪಿಡೋಪ್ಟೆರಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಥೋಪ್ಟೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಎಲೆಗಳ ಕೀಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಅಕಾರಿನಾವನ್ನು ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು, ಸಿಟ್ರಸ್, ಹತ್ತಿ, ಹಣ್ಣು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಫಿಡಿಡೇ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ 5 ಗ್ರಾಂ / ರಿಂದ ದರಗಳು ಅಫಿಡಿಡೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ರ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲೆಪಿಡೋಪ್ಟೆರಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ 45 ಗ್ರಾಂ.